Sleep Tight, Little Wolf – Gjumin e ëmbël, ujku i vogël (English – Albanian) (Kobo eBook)

Sleep Tight, Little Wolf – Gjumin e ëmbël, ujku i vogël (English – Albanian) Cover Image
$3.99
Available Now

Description


Heart-warming bedtime story in two languages (English and Albanian) for children from 2 years. Accompanied by online audiobooks and videos in English (British as well as American) and Albanian
Tim can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night – and unexpectedly encounters some friends…
♫ Listen to the story read by native speakers! Within the book you'll find a link that gives you free access to audiobooks and videos in both languages.
► With printable coloring pages! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.
Libër fëmijësh në dy gjuhë, 2 vjeç e tutje (anglisht – shqip), me audio dhe video në internet
Timi nuk mund të bije në gjumë. Ujku i tij i vogël nuk është më aty! A mos ndoshta e ka harruar jashtë atë? I vetëm, ai del jashtë natën ‒ dhe takon shoqëri të papritur…
♫ Dëgjoni historinë e lexuar nga folësit amtare! Brenda librit do të gjeni një lidhje që ju jep akses falas në libra audio dhe video në të dyja gjuhët.